Aktualno

Foto: Polona Starc
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
foto: MKGP
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
vir: MKGP
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
foto: MKGP
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Mitja Zupančič
Foto: Polona Starc
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Spravila mrve in samovžig
Drugo zatiranje ameriškega škržatka
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Iris Škerbot
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Krave na paši foto: Polona Starc
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
Setev strniščnih dosevkov

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik