Aktualno

foto: MKGP
Foto: Polona Starc
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Vesna Čuček
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 05. 2021

Tretje dognojevanje žit

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Foto: Polona Starc
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
vir: MKGP
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
foto: MKGP
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Mitja Zupančič
Foto: Polona Starc
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Spravila mrve in samovžig
Drugo zatiranje ameriškega škržatka
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Iris Škerbot
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Krave na paši foto: Polona Starc
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
Setev strniščnih dosevkov

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik