Aktualno

KIS KOKRA je slovenska sorta krompirja za ekološko pridelavo, Foto Igor Škerbot  2022
foto: Dominik Pečovnik
vir: MKGP
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Za kakovosten pridelek ozimne pšenice je prehranjenost z dušikom ključna. Izvid Nmin testa pomaga pri odločitvi, koliko dušika v dognojevanju uporabiti. Foto Igor Škerbot
Cvetoči dosevki v septembru na ekološki kmetiji Krajnc, foto: Mitja Zupančič
Opraševanje pomembno za dober pridelek tudi na ekološki kmetiji;   Foto: Mitja Zupančič
Ekološko kmetovanje in mladi prevzemniki
Spomladi na paši foto: Helena Prepadnik
Na dan 22. marca 2022 smo ob 8.00 uri zjutraj na njivi izmerili le slabi 2°C, kar je premalo za sajenje krompirja, Foto Igor Škerbot
Delavnico smo izvedli na kmetiji Žerjav v Malih Dolah (foto: Nina Planinc)
Foto: Igor Škerbot - jara žita so dobro vzniknila
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Igor Škerbot
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
Foto: Mitja Zupančič
Kmetijstvo, Ekološko kmetijstvo, Izobraževanja 14. 01. 2022

Redna usposabljanja iz ukrepa ekološko kmetovanje za leto 2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega nadaljevalnega usposabljanja. Do 15.2.2022 bodo na območju Slovenije izvedena nadaljevalna izobraževanja in eno osnovno izobraževanje. Z udeležbo na enem od izbranih usposabljanj boste zadostili zahtevi po vsakoletnem 6-urnem usposabljanju, tokrat za leto 2021.

foto: MKGP
Foto: Vesna Kunst
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
foto: MKGP
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Vesna Čuček
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 05. 2021

Tretje dognojevanje žit

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
vir: MKGP
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
foto: MKGP
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Mitja Zupančič
Foto: Polona Starc
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Drugo zatiranje ameriškega škržatka
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Iris Škerbot
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Krave na paši foto: Polona Starc
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
Setev strniščnih dosevkov

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik