Aktualno

foto: Igor Škerbot - semena kmetijskih rastlin
foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot, kumare po toči
foto: Igor Škerbot
15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023
Foto: Lidija Dikič, pester prezimni posevek
Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pomoč po poplavah
vir: MKGP
Foto: V. Kunst
Poplavljeno zelenjavo preventivno zavržemo in ne uporabljamo , Foto IGŠ 2023
vir: MKGP
Poplavljena koruza na Kroškem
Pomoč prizadetim kmetijam Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline
Poškodovane bučke se bodo po listni aplikaciji z biostimulativnimi sredstvi na osnovi aminokislin hitro opomogle, Foto IGŠ 2023
Poškodovanim posevkom zelenjave najprej pomagamo z listno aplikacijo biostimulativnih sredstev na osnovi aminokislin, Foto IGŠ 2023

Spravilo česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo | 05. 07. 2023
foto: Igor Škerbot
Foto: Vesna Kunst
Solatnim kumaram manjka le še toplo vreme, da se ovijejo na mrežo (foto: Igor Škerbot)
Odcvetele rastline orjaške zlate rozge, foto: Lidija Diklič
Izvajanje Nmin testa z aparaturo RQ flex, foto: Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo 17. 05. 2023

Analiza in oddajanje vzorcev za Nmin test 2023

Vabimo pridelovalce poljščin, hmelja in zelenjave, da za potrebe določitve razpoložljivega dušika v tleh ali rastlinah pred dognojevanji opravite hitre talne in rastlinske Nmin teste. Vključeni v KOPOP_NV ne pozabite na obveze v nekaterih operacijah, kjer so Nmin testi obvezni pred dognojevanji kmetijskih rastlin.

Posevek žita, foto: Igor Škerbot
Paradižnik v lonce za na balkon ali teraso, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 24. 04. 2023

Napotki vlagateljem pred vnosom zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023

Z 31. 3. 2023 se je pričela oddaja zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023, ki bo trajala do 10. 7. 2023. Zbirno vlogo lahko vlagatelji oddajo sami v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali za vnos pooblastijo svojega kmetijskega svetovalca in vnos opravijo na eni od izpostav kmetijske svetovalne službe.

Foto: Igor Škerbot
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin
Lopata in vile za prekopavanje tal - nepogrešljivo vrtnarsko orodje, foto: Igor Škerbot
Foto: Vesna Čuček
Pašnik za kokoši na strmih površinah in kostanji (foto: Vesna Čuček)
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 09. 02. 2023

Do kdaj veljajo prepovedi gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili ob koncu zime?

Zaradi splošnih in časovnih omejitev je potrebno v od začetka februarja z gnojenjem še počakati vsaj do sredine februarja in kasneje do začetka meseca marca, ko bo potrebno biti še posebej preudaren ob odločitvi, kdaj je za vašo njivsko površino primeren čas za prva gnojenja, tako z dovoljenimi organskimi gnojili, kot tudi z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik. 

vir: Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin
Kmetijstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo 07. 02. 2023

Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin

Konec leta 2022 je izšla brošura Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin, ki smo jo pripravili na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Zbirka obsega kar 169 sort sadnih rastlin iz travniških sadovnjakov.

Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, foto: Igor Škerbot, 2022
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Posevek solate iz kakovostnih solatnih sadik, Foto IGŠ 2022
foto: Igor Škerbot, zbiranje kapnice za namakanje zelenjave
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi
foto: Špela Kukovič, cvetoči dosevki v septembru  na  kmetiji Pertinač
Semena čebulnic,  Foto IGŠ 2022
Foto: Lidija Diklič
Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip A2 beta-kazeina za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti
Foto: IHPS
foto: Igor Škerbot
Foto: Irena Kos, na sliki sta oče Stanko in sin Rok v klavnici
Foto: Lidija Diklič, krave dojilje s teleti na paši
foto: Špela Kukovič
Foto: Maja Klemen Cokan
Foto: Lidija Diklič

Sajenje česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo | 06. 10. 2022
Glavice semenskega česna, foto: Igor Škerbot
Še zadnji plodovi paradižnika iz letošnje letine, foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
Foto: Marjan Dolenšek
Čebula je čebulnica, ki jo je potrebno spraviti pravočasno, Foto Igor Škerbot  2022
foto: Igor Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 22. 08. 2022

Sporočanje višje sile zaradi suše v letu 2022

Kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše v letu 2022 ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo. V navodilih v prilogi  je obrazloženo, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.

 

foto: Tatjana Pevec
KIS KOKRA je slovenska sorta krompirja za ekološko pridelavo, Foto Igor Škerbot  2022
foto: Dominik Pečovnik
vir: MKGP
Koruza poškodovana od toče, se bo obrastla  foto: T. Pevec
Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, 27. 05. 2022

Kako ukrepati po toči?

V zadnjih dneh je po različnih delih Slovenije klesti toča. Pripravili smo nekaj kratkih priporočil kako ukrepati na kmetijskih zemljiščih in v posameznih posevkih prizadetih od toče.

Za kakovosten pridelek ozimne pšenice je prehranjenost z dušikom ključna. Izvid Nmin testa pomaga pri odločitvi, koliko dušika v dognojevanju uporabiti. Foto Igor Škerbot
Cvetoči dosevki v septembru na ekološki kmetiji Krajnc, foto: Mitja Zupančič
Opraševanje pomembno za dober pridelek tudi na ekološki kmetiji;   Foto: Mitja Zupančič
Ekološko kmetovanje in mladi prevzemniki
Spomladi na paši foto: Helena Prepadnik
Na dan 22. marca 2022 smo ob 8.00 uri zjutraj na njivi izmerili le slabi 2°C, kar je premalo za sajenje krompirja, Foto Igor Škerbot
Delavnico smo izvedli na kmetiji Žerjav v Malih Dolah (foto: Nina Planinc)
Foto: Igor Škerbot - jara žita so dobro vzniknila
Vir: MKGP, Mreža za podeželje
foto: Igor Škerbot
Posnetek nadaljevalnega izobraževanja za ekološko kmetovanje za področje poljedelstva in vrtnarstva
Foto: Mitja Zupančič
Kmetijstvo, Ekološko kmetijstvo, Izobraževanja 14. 01. 2022

Redna usposabljanja iz ukrepa ekološko kmetovanje za leto 2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega nadaljevalnega usposabljanja. Do 15.2.2022 bodo na območju Slovenije izvedena nadaljevalna izobraževanja in eno osnovno izobraževanje. Z udeležbo na enem od izbranih usposabljanj boste zadostili zahtevi po vsakoletnem 6-urnem usposabljanju, tokrat za leto 2021.

foto: MKGP
Foto: Vesna Kunst
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
foto: MKGP
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
foto: Vesna Čuček
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo 12. 05. 2021

Tretje dognojevanje žit

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
vir: MKGP
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
foto: MKGP
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Mitja Zupančič
Foto: Polona Starc
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Drugo zatiranje ameriškega škržatka
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Iris Škerbot
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
foto: Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Krave na paši foto: Polona Starc
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
Setev strniščnih dosevkov

Urea v mleku

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekološko kmetijstvo | 17. 09. 2019
foto: Dominik Pečovnik